Projekt współfinansowany przez UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu:
Celem projektu jest celu zachowanie płynności finansowej MEDSUN S.A. Otrzymana pomoc będzie przeznaczona na utrzymanie miejsc pracy oraz uregulowanie bieżących zobowiązań w celu utrzymania spółki.

 
Planowane efekty:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt.
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 – 1 szt.
Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje), finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 – 1 szt.
Wartość bezzwrotnego wsparcia finansowego dla MSP na kapitał obrotowy (dotacje) w odpowiedzi na COVID-19 – 97 038,66 PLN
Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa – 3
 

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 97 038,66 PLN.
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 97 038,66 PLN.
 

Wkład Funduszy Europejskich:
Kwota dofinansowania: 97 038,66 PLN.